ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เอ็นจิเนียร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
วันที่ก่อตั้ง วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
นโยบายของเรา Your Solution, Our Mission.
ลักษณะธุระกิจ General Machine Parts, Fabricate Parts
Jigs & Fixtures, Conveyer Systems
Chip Carts and Tool Carts, Rack shelf Systems
Vision Systems, PC, PLC Programming
Automation Systems, Dolly & Trolley
Pallets, Heater Products
Filter Products, Custom Made
Consumable Products, Machine Tools
Machine Accessories, Measuring Equipment
ที่อยู่ 222/162 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 - ประเทศไทย
โทร 0-2170-6766
อีเมล์ sales1[at]ea.co.th